CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG CGD TMDT HOOM.VN

    A. MỤC ĐÍCH

Chính sách hoạt động Sàn giao dịch Thương mại điện tử Hoom.vn (SGD TMĐT Hoom.vn) được ban hành bởi Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Minh Trung Việt (“Hoom”) bao gồm các quy định, chính sách liên quan đến hoạt động của Nhà Bán Hàng khi hợp tác kinh doanh trên SGD TMĐT Hoom.vn

     B. PHẠM VI VÀ HIỆU LỰC

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả các Nhà Bán Hàng
 • Thời gian có hiệu lực: 19/07/2019

 

     C.TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu Mã tài liệu
Chính sách hoạt động các mô hình vận hành  tại Hoom  

 

     D. NỘI DUNG

CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG
SGD TMĐT HOOM.VN

 1. QUY ĐỊNH CHUNG

        1.1 Mục đích

 • Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Minh Trung Việt là đơn vị toán quyền sở hữu hợp pháp Sàn giao dịch Thương mại điển thử Hoom.vn theo quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam. Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Minh Trung Việt ban hành chính sách hoạt động trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Hoom.vn nhằm đảm bảo lợi ích của Khách Hàng và Nhà Bán Hàng.
 • Nhà Bán Hàng trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, các nhân có hoạt động thương mại điện tử hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Chính sách này áp dụng cho các Nhà Bán Hàng đăng ký sử dụng, Hoom sẽ tạo lập gian hàng nhằm trưng bày, giới thiệu Hàng Hóa, Dịch Vụ đến giao kết hợp đồng, mua bán Hàng Hóa, cung ứng Dịch Vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Hoom.vn.
 • Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch Thương mại điện tử Hoom.vn được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
 • Tất cả các nội dung trong chính sách này phải tuần thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Nhà Bán Hàng khi tham gia Sàn giao dịch TMĐT Hoom.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với pháp luật hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Hoom.vn.

       1.2 Định nghĩa và diễn giải

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Minh Trung Việt : Là chủ sở hũu hợp pháp của Sàn giao dịch Thương mại điện tử Hoom.vn (sau đây gọi tắt là “Hoom”)
Sàn giao dịch Thương mại điện tử Hoom.vn : Kà website thương mại điện tử hỗ trợ các Nhà Bán Hàng thực hiện hoạt động mua bán Hàng Hóa và cung ứng Dịch Vụ (sau đây gọi tắt là “SGD TMĐT Hoom.vn)
Nhà Bán Hàng : Là thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên SGD TMĐT Hoom.vn
Kho Hoom : Là đơn vị thuộc quyền quản lý, sử dụng, sở hữu của Hoom
Đơn Hàng : Là chứng từ điện tử của Hoom nhằm xác nhận việc Khách Hàng đã thực hiện giao dịch trên SGD TMĐT Hoom.vn
Ngày làm việc : Là các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (8 giờ đến 16 giờ), trừ các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ theo quy định của pháp luật.
C.O.D : Là phương thức thành toán dùng tiền mặt khi giao hàng thành công.
Đơn vị vận chuyển Hoom : Là tổ chức, cá nhân thuộc Hoom hoặc đối tác của Hoom nhằm thực hiện vận chuyển hàng hóa.
Giao Hàng không Thành Công : Là trường hợp Đơn Vị Vận Chuyển Hoom không thể thực hiện thành công việc giao hàng cho Khách Hàng.
Giao Hàng Thành Công : Là Hàng Hóa được giao thành công và đã thu tiền của Khách Hàng.
Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử : Là các dịch vụ bao gồm những không giới hạn khởi tạo, duy trì gian hàng, giao hàng, lưu trữ, xử lý Đơn Hàng… được cung cấp bởi Hoom
Phiếu rút hàng : Là phiếu được in từ Hoom nhằm mục đích rút hàng, đổi trả.
Phiếu gửi hàng : Là phiếu được tạo từ Hoom nhằm mục đích xác nhận và gửi hàng vào kho Hoom.
Phí dịch vụ : Là các khoản phí mà Hoom thu từ Nhà Bán Hàng thông qua các dịch vụ được cung cấp theo Chính sách phí và biểu phí chiết khấu.
E-Voucher : Là phiếu mua Hàng Hóa/Dịch vụ điện tử.

 

        1.3 Quyền và Nghĩa vụ của Nhà bán

 • Tuân thủ và thực hiện đúng các quy định, quy trình, chính sách, thông báo được ban hành bởi Hoom theo từng thời kỳ.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động mua bán Hàng Hóa hay cung ứng Dịch Vụ, thành toán, quảng cáo, khuyến mãi, sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • Đảm bảo Hàng Hóa, Dịch Vụ tham gia giao dịch trên SGD TMĐT Hoom.vn là Hàng Hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt, đạt tiêu chuẩn chất lượng, có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam và được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.
 • Tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin liên quan đến Hàng Hóa, Dịch Vụ bao gồm những không giới hạn mô tả Hàng Hóa, Dịch Vụ, giá, chương trình khuyến mãi, chính sách sau bán hàng.
 • Bảo mật thông tin, tài liệu được cung cấp bởi Hoom và thông tin cá nhân của Khách Hàng trong quá trình thực hiện giao dịch.
 • Quản lý và bảo mật thông tin tài khoản của Nhà Bán Hàng được cung cấp bởi Hoom khi tham gia hoạt động trên SGD TMĐT Hoom.vn
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực và miễn trừ cho Hoom mọi trách nhiệm bao gồm những không giới hạn trách nhiệm pháp lý, các khoản phạt, lệ phí theo quy định của pháp luật đối với thông tin về Hàng Hóa, Dịch Vụ mà Nhà Bán Hàng cung cấp trên SGD TMĐT Hoom.vn.
 • Phối hợp với Hoom trong quá trình giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của Khách Hàng.
 • Cung cấp các giấy tờ trong quá trình tham gia hoạt động thương mại điện tử bao gồm những không giới hạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chất lượng Hàng Hóa, giấy phép khuyến mãi, quảng cáo.
 • Chịu trách nhiệm đối với mọi chi phí, rủi ro, thiệt hại phát sinh liên quan đến Hàng Hóa trong quá trình lưu kho, vận chuyển.

        1.4Quyền và Nghĩa vụ của Hoom

 • Đảm bảo hoạt động thương mại điện tử trên SGD TMĐT Hoom.vn tuần thủ theo pháp luật Việt Nam.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toán thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Nhà Bán Hàng và thông tin các nhân của Khách Hàng.
 • Bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định, quy trình nhằm phù hợp với hoạt động của SGD TMĐT Hoom.vn.
 • Hỗ trợ Nhà Bán Hàng khi giải quyết tất cả các khiếu nại phát sinh trong quá trình thưc hiện việc mua bán Hàng Hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Thông báo về biểu giá dịch vụ, phí, phương thức thành toán trong thời gian cung cấp Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử.
 • Được quyền đánh giá chất lượng Hàng Hóa, Dịch Vụ và/hoặc cho phép Khách Hàng đánh giá Hàng Hóa, Dịch Vụ của Nhà Bán Hàng và công khai trên SGD TMĐT Hoom.vn.
 • Được toàn quyền xử lý đối với Hàng Hóa, Dịch Vụ trong trường hợp Nhà Bán Hàng không đảm bảo các cam kết về thời gian vận hành, các chính sách vận hành nói chung, được miễn trừ toán bộ trách nhiệm trong trường hợp phát sinh khiếu nại và có quyền từ chối xử lý khiếu nại.
 • Bảo lưu, toàn quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh, thông tin, thiết kế, âm thanh trên SGD TMĐT Hoom.vn.
 • Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của SGD TMĐT Hoom.vn, tùy theo quyết định của mình, Hoom có thể được quyền đơn phương chấm dứt và/hoặc tạm dừng việc cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và hợp tác với Nhà Bán Hàng mà không cần phải cung cấp bất kỳ chứng cứ chứng minh nào, trong các trường hợp sau:
 • Nhà Bán Hàng thực hiện hành vi mà Hoom cho là gây phương hại về mặt thương mại đối với lợi ích của Hoom.
 • Nhà Bán Hàng vi phạm trong việc cung cấp thông tin không chính xác, gây nhầm lẫn, giả mạo, lừa đảo, cạnh tranh không lành mạnh đối với Hàng Hóa, Dịch Vụ, các chính sách sau bán hàng.
 • Nhà Bán Hàng vi phạm các chính sách, quy định, thông báo được ban hành bởi Hoom.
 • Nhà Bán Hàng bị phá sản, kết án hoặc đang trong thời gian thụ án mà trong trường hợp tiếp tục hoạt động có thể gây trách nhiệm pháp lý cho Hoom.
 • Nhà Bán Hàng thực hiện hành vi mua đi, bán lại và/hoặc lợi dụng chính sách giá bán và/hoặc trục lợi thương mại.
 • Nhà Bán Hàng không hợp tác trong việc xử lý Đơn Hàng, xử lý các khiếu nại của Khách Hàng được yêu cầu từ phía các bộ phận vận hành, chăm sóc Khách Hàng của Hoom.
 • Nhà Bán Hàng không tham gia hoạt động thương mại điện tử liên tục trong 03 (ba) tháng.
 • Nhằm đảm bảo lợi ích cho Khách Hàng theo quyết định của mình, Hoom có quyền yêu cầu Nhà Bán Hàng thực hiện các hành động và/hoặc không hành động trong các trường hợp phát sinh mâu thuẫn, khiếu nại, tranh chấp liên quan mà Nhà Bán Hàng không đưa ra được phương án giải quyết hợp lý và/hoặc bằng chứng thuyết phục.

        1.5 Thông báo

 • Trong trường hợp có sự thay đổi chính sách, Hoom sẽ thông báo trước 07 (bảy)  ngày kể từ ngày sự thay đổi có hiệu lực thông qua hòm thư điện tử (email) mà Nhà Bán Hàng đã đăng ký trên hệ thống.
 • Trong trường hợp không đồng ý với sự thay đổi, Nhà Bán Hàng có trách nhiệm thông báo trước ngày áp dụng thay đổi cho Hoom thông qua các kênh liên hệ chính thức đường dây nóng (hotline) +84 332445345 hoặc hòm thư điện tử (email) fur@gmail.comđể xử lý chấm dứt hoạt động giữa hai bên. Nếu quá thời hạn trên mà Hoom không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía Nhà Bán Hàng thì mặc nhiên thông báo có hiệu lực.

 

 1. CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÀ BÁN HÀNG

         2.1 Thông tin Nhà Bán Hàng trên SGD TMĐT Hoom.vn

 • Đảm bảo thông tin đăng ký của Nhà Bán Hàng trùng khớp với tên chính thức hiển thị trên SGD TMĐT Hoom.vn.
 • Không quá 20 (hai mươi) ký tự và không chứa tên miền.
 • Không sử dụng tên gian hàng trùng với tên các thương hiệu hoặc tên gian hàng đã được đăng ký bản quyền trừ trường hợp có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu từ phía chủ thương hiệu.
 • Không sử dụng các thuật ngữ như “Gian hàng chính hãng” bằng bất cứ ngôn ngữ nào khi chưa được ủy quyền từ hãng, thương hiệu đó. Nếu là đại lý phân phối, cần ghi rõ tên “Tên thương hiệu/hãng – Tên Nhà phân phối”

Ví dụ: Nhà phân phối A của Thương hiệu Hoa Mười Giờ.

 • Cách đặt tên đúng: Hoa Mười Giờ – Nhà phân phối A;
 • Cách đặt tên sai:
  • Hoa Mười Giờ: Sai do đây là tên thương hiệu
  • Hoa Mười Giờ- Gian hàng chính hãng: Sai do chứa thuật ngữ Gian hàng chính hãng mà không chứng minh được ủy quyền từ thương hiệu Hoa Mười Giờ
 • Không đặt tên thương hiệu có chứa nội dung không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp Hàng Hóa, Dịch Vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dạng, bao bì, nhận hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của Hàng Hóa đã đăng trên SGD TMĐT Hoom.vn.

         2.2 Logo và Banner của gian hàng

 • Không sử dụng Logo và Banner có chưa tên miền, chứa hình ảnh, địa chỉ, hotline, đường link của doanh nghiệp hoặc website mua bán khác.
 • Không sử dụng những Logo hoặc Banner mang tính chất cá nhân (như hình cá nhân, hình ảnh gia đình, con cái…)
 • Tuân thủ theo kích thước của Hoom
 • Không sử dụng logo hoặc Banner thuộc quyền sở hữu của Nhà Bán Hàng khác và/hoặc không chứng minh được Logo hoặc Banner thuộc quyền sở hữu của Nhà Bán Hàng.
 • Không sao chép ý tưởng của bất kỳ nhãn hiệu hàng hóa nào hoặc những nhãn hiệu đã được đăng ký sử hữu trí tuệ.
 • Không sử dụng Logo hoặc Banner liên quan đến các vấn đề nhạy cảm như chính trị, tôn giáo, văn hóa, chủng tộc, bạo lực, định kiến về giới, về người khuyết tật,… dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Không sử dụng từ ngữ, hình ảnh phản cảm, đồi trụy, trái với thuần phòng mỹ tục Việt Nam
 • Không sử dụng Logo hoặc Banner để chỉ trích, bôi bác, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.
 • Không sử dụng Logo hoặc Bannner để khuyến khích quảng cáo cho việc sử dụng các sản phẩm độc hại như rượu, bia, thuốc lá,…
 • Không sử dụng Logo hoặc Banner chứa nội dung không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp Hàng Hóa, Dịch Vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dạng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của Hàng Hóa đã đăng trên SGD TMĐT Hoom.vn;
 • Không sử dụng Logo hoặc Banner có chứa thông tin so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng Hàng Hóa, Dịch Vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng Hàng Hóa, Dịch Vụ cũng loại của tổ chức.

         2.3 Thông tin xuất hóa đơn

 • Kiểm tra và đảm bảo các thông tin xuất hóa đơn là chính xác để phục vụ hệ thống thanh toán tự động xử lý chính xác.
 • Trong trường hợp sai thông tin xuất hóa đơn, Hoom chỉ hỗ trợ xuất lại trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi Nhà Bán Hàng nhận được hóa đơn. Nhà Bán Hàng có trách nhiệm cung cấp và yêu cầu chỉnh sửa thông tin để không xảy ra trường hợp này lại trong các kỳ kế tiếp.

         2.4 Thông tin thanh toán

 • Cung cấp thông tin tài khoản thanh toán hợp pháp.
 • Trong trường hợp thông tin cung cấp không chính xác dẫn đến giao dịch không thực hiện được, việc thanh toán sẽ được chuyển qua kỳ thanh toán sau khi Nhà Bán Hàng đã cung cấp thông tin chính xác.

         2.5 Thông tin liên hệ

 • Cung cấp thông tin chính xác để có thể nhận các thông báo cập nhập từ Trung Tâm Bán Hàng.
 • Mọi thông báo trên Trung Tâm Bán Hàng là thông báo chính thức của Hoom và Hoom được miễn trừ mọi trách nhiệm trong trường hợp Nhà Bán Hàng không tiếp nhận thông tin.
 1. CHÍNH SÁCH HÀNG HÓA

         3.1 Điều kiện Hàng Hóa

 • Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có chứng từ hợp lệ;
 • Được phân phối, lưu thông hợp pháp trên thị trường;
 • Không thuộc danh mục Hàng Hóa bị cấm lưu thông, phân phối theo quy định pháp luật;
 • Không vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật cạnh tranh và các quy định khác;
 • Không phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bị hư hỏng, lỗi…
 • Đảm bảo bao bì, động gói theo các tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
 • Các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác đối với Hàng Hóa theo quy định của pháp luật.

          3.2 Quy định về hoạt động cung cấp thông tin

a. Hành vi cấm

 • Cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch, kích động, phản động, bạo động;
 • Cung cấp các quảng cáo không tuần thủ theo Luật Quảng Cáo Việt Nam;

b. Tiêu chuẩn thông tin cung cấp

 • Đảm bảo thông tin thống nhất, rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho Khách Hàng;
 • Không được dùng Logo hoặc hình ảnh đại diện khác với sản phẩm thay cho ảnh sản phẩm hoặc sử dụng hình ảnh thuộc quyền sở hữu của Nhà Bán Hàng khác;
 • Không được dùng các hình ảnh không phù hợp với thuần phòng mỹ tục của Việt Nam.
 • Hoom được quyền gỡ bỏ các thông tin không chính xác của Hàng Hóa. Các Hàng Hóa không phù hợp với chuyển mục quy định sẽ bị xóa hoặc chuyển sang chuyển mục khác được cho là phù hợp.
 • Các Hàng Hóa chứa thông tin và hình ảnh không phù hợp với tiêu chuẩn, Hoom có quyền từ chối khi kiểm duyệt và/hoặc gỡ bỏ ra khỏi hiển thị trên website Hoom.vn

c. Quy định về giá bán trên SGD TMĐT Hoom.vn

 • Giá niêm yết: là mức giá thị trường của Hàng Hóa.
 • Giá bán: là giá cuối cùng mà Nhà Bán Hàng bán cho Khách Hàng, đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
 • Giá bán được đăng tải trên SGD TMĐT Hoom.vn không được cao hơn giá niêm yết cho cùng một loại Hàng Hóa. Hoom có quyền chấm dứt các điều khoản nếu Nhà Bán Hàng vi phạm quy định này mà không cần báo trước.

d. Quy định về hạn sử dụng của sản phẩm đăng tải trên SGD TMĐT Hoom.vn

 • Nhà Bán Hàng cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến thời hạn sử dụng của Hàng Hóa và tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin này.

e. Quy định về việc tham gia và tạo các chương trình khuyến mãi

 • Nhà Bán Hàng bằng kinh phí của mình có quyền thực hiện chương trình giảm giá Hàng Hóa (mã giảm giá) với thời hạn tối đa là không quá 90 (chín mươi) ngày/01 (một) chương trình hoặc đăng ký tham gia các chương trình khuyến mãi do Hoom thực hiện.
 • Nhà Bán Hàng không được nâng giá sản phẩm để tham gia các chương trình khuyến mãi và/hoặc liên tục tạo các mã giảm giá nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh.

         3.3 Điều khoản cam kết

 • Nhà Bán Hàng cam kết cung cấp đầy đủ các thông tin như thuộc tính, khối lượng, hình dạng, kích thước… đối với Hàng Hóa theo danh sách tại điều 3.1.
 • Nhà Bán Hàng có trách nhiệm cung cấp cho Hoom các giáy tờ bổ sung liên quan đến Hàng Hóa chậm nhất không quá 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo.
 • Trong trường hợp Hàng Hóa được nghi ngờ là hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo chất lượng hoặc Hàng Hóa vi phạm các điều kiện Hàng Hóa theo Chính sách hoạt động SGD TMĐT Hoom.vn, Hoom có quyền tạm tắt Hàng Hóa hoặc gian hàng trong quá trình kiểm tra, làm rõ thông tin mà không cần thông báo trước cho Nhà Bán Hàng.
 • Miễn trừ trách nhiệm và bồi thường cho Hoom mọi thiệt hại phát sinh mà Hoom phải gánh chịu từ cơ quan Nhà nước và/hoặc bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn chất lượng, xuất xứ Hàng Hóa, vi phạm của Nhà Bán Hàng do không tuân thủ pháp luật hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của SGD TMĐT Hoom.vn
 • Nhà Bán Hàng đồng ý và cam kết rằng Hoom được quyền sử dụng các thông tin liên quan đến Hàng Hóa nhằm phục vụ cho hoạt động giới thiệu, quảng cáo, nghiên cứu các tiện ích, dịch vụ giá trị gia tăng khác nhằm mục đích tăng cường chất lượng dịch vụ.
 1. CHÍNH SÁCH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG
 • Nhà Bán Hàng đảm bảo tuân thủ chính sách xử lý Đơn Hàng theo các mô hình hợp tác được đồng ý bởi hai bên.
 • Trong các trường hợp Nhà Bán Hàng không tuân thủ chính sách xử lý Đơn Hàng, Hoom có quyền chỉnh sửa và/hoặc hủy Đơn Hàng mà không cần báo trước cho Nhà Bán Hàng và không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh đối với Hàng Hóa trong trường hợp này, mọi chi phí phát sinh do Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm. Đồng thời, Hoom áp dụng các hình thức xử phạt  theo Chính sách phí và biểu phí chiết khấu và các chính sách xử lý cụ thể khác được quy định chi tiết trong từng mô hình.
 • Trong các trường hợp Nhà Bán Hàng tự ý hủy Đơn Hàng mà không được sự cho phép của Khách Hàng, Hoom có quyền yêu cầu Nhà Bán Hàng bồi thường cho Khách Hàng.
 • Trong trường hợp Hàng Hóa trên đường vận chuyển bị kiểm tra bời các cơ quan chức năng, Nhà Bán Hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ hoặc theo thời gian yêu cầu của cơ quan chức năng để cùng Hoom phối hợp giải quyết. Quá thời gian trên Nhà Bán Hàng không cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết theo yêu cầu dẫn đến Hàng Hóa bị tịch thu và phạt tiền, Nhà Bán Hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với các chi phí phát sinh liên quan đến Đơn Hàng.
 1. CHÍNH SÁCH XỬ LÝ VỚI HÀNG HÒAN ĐỔI – TRẢ – BẢO HÀNH VÀ GIAO KHÔNG THÀNH CÔNG

        5.1 Nguyên tắc xử lý đổi – trả – bảo hành

 • Trong điều kiện và thời gian quy định được công bố trên SGD TMĐT Hoom.vn, Hoom được quyền giải quyết các vấn đề khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến các yêu cầu đổi – trả – bảo hành mà không cần sự đồng ý của Nhà Bán Hàng.
 • Nhà Bán Hàng phải tuân chủ chính sách và quy định về thời gian đổi – trả –  bảo thành Hàng Hóa đã cam kết với Hoom.
 • Trong trường hợp Đơn Hàng giao không thành công, Nhà Bán Hàng phải chấp nhận nhận lại Hàng Hóa.
 • Hoom có quyền quyết định ngưng bán tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với bất kỳ Hàng Hóa nào niêm yết tại SGD TMĐT Hoom.vn có tỷ lệ đổi trả, trả vượt quá quy định của Hoom.
 • Trong các trường hợp Khách Hàng không hài long  với chất lượng Hàng Hóa, Hoom sẽ giải quyết khiếu nại cho Khách Hàng và áp dụng phí xử lý theo Chính sách phí và biểu phí chiết khấucủa Hoom.

         5.2 Quy trình xử lý đổi – trả – bảo hành

 • Bước 1: Hoom sẽ tiếp nhận, kiểm tra thông tin yêu cầu của Khách Hàng, tạo mã khiếu nại đổi –trả (RMA) bao gồm lý do khiếu nại cũng yêu cầu của Khách Hàng và hướng dẫn Khách Hàng gửi hàng về Kho Hoom để kiểm tra và xử lý.
 • Bước 2: Kho Hoom nhận hàng, kiểm tra Hàng Hóa, xác minh thông tin, xử lý khiếu nại với Khách Hàng và tạo mã phiếu trả hàng.
 • Bước 3: Hoom gửi thông báo danh sách hàng lỗi cho Nhà Bán Hàng theo thời gian quy định cụ thể tùy thuộc vào mô hình hợp tác.
 • Bước 4: Nhà Bán Hàng xác nhận thông tin và nhận hàng lỗi.
 • Bước 5: Nhận hàng và phản hồi

         5.3 Chính sách xử lý với Hàng Hóa đổi – trả – bảo hành

a. Đối với Hàng Hóa đủ điều kiện bảo hành

 • Các trường hợp phù hợp với chính sách bảo hành, Hàng Hóa được gửi cho Nhà Bán Hàng để bảo hành. Hoom sẽ thông báo thời gian bảo hành cho Khách Hàng và gửi trả Hàng Hóa sau khi hoàn thành;

b. Đối với Hàng Hóa lỗi:

 • Bước 1: Nếu Hàng Hóa lỗi, Hoom sẽ nhập vào kho hàng lỗi
 • Bước 2: Hoom gửi thông báo hàng lỗi cho Nhà Bán Hàng sau khi Hôm hỗ trựo cho Khách Hàng xong.
 • Bước 3: Nhà Bán xác nhận thông tin và nhận hàng lỗi
 • Nhà Bán Hàng có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận thời gian qua kho Hoom lấy hàng trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ thời điểm Hoom gửi thông báo.
 • Nhà Bán Hàng phải qua kho Hoom lấy hàng hoặc yêu cầu Hoom vận chuyển Hàng Hóa về kho Nhà Bán Hàng và trả phí riêng cho yêu cầu này theo văn bản Chính sách phí và biểu phí chiết khấu trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo hàng lỗi.
 • Bước 4: Nhà Bán Hàng nhận hàng và phản hồi
 • Sau khi nhận sản phẩm lỗi, Nhà Bán Hàng có 02 (hai) ngày làm việc để khiếu nại về sản phẩm lỗi.
 • Sau 02 (hai) ngày làm việc, Hoom sẽ không tiếp nhận xử lý khiếu nại & sẽ xử lý theo thông tin đã gửi cho Nhà Bán Hàng.

 

 1. CHÍNH SÁCH XỬ LÝ ĐỀN BÙ

        6.1 Chính sách đền bù hàng mất/ lỗi do Nhà Bán Hàng tại kho Hoom

 • Chính sách này được áp dụng đối với Hàng Hóa bị lỗi, mất do Hoom trong quá trình vận hành.
 • Các trường hợp miễn trách nhiệm đền bù:
 • Những trường hợp bất khả kháng do thiện tai, hỏa hoạn, cháy nổ, bạo loạn,…;
 • Hàng Hóa hết hạn sử dụng;
 • Thông tin Hàng Hóa sai cam kết với Khách Hàng;
 • Các trường hợp quá thời hạn khiếu nại được quy định trong chính sách này;
 • Các Hàng Hóa còn nguyên đai, nguyên kiện từ lúc nhập kho Hoom đến khi trả lại hàng cho Nhà Bán Hàng và không bị lỗi ngoại quan.
 • Nguyên tắc đền bù:
 • Trường hợp Hàng Hóa phải đền bù 100%, Hoom sẽ tạo phiếu nhập để mua lại món hàng và đền bù cho Nhà Bán Hàng 100% (một trăm phần trăm) giá trị Hàng Hóa còn lại. Nhà Bán Hàng có trách nhiệm xuất hóa đơn bán hàng cho Hoom trong trường hợp này.
 • Trường hợp Hàng Hóa bị bể, vỡ một hoặc vài Hàng Hóa trong một bộ sản phẩm (combo) thì mức đền bù được xác định theo mức độ hư hỏng của (các) Hàng Hóa bị bể vỡ trong một bộ sản phẩm đó & giá trị ước tính thiệt hại của cả bộ sản phẩm khi hư hỏng (các) Hàng Hóa đó, nhưng không quá 50% (năm mươi phần trăm) giá trị của bộ sản phẩm;

         6.2 Quy trình đền bù hàng mất/lỗi cho Nhà Bán Hàng tại kho Hoom

 • Bước 1: Hoom tiếp nhận thông tin về sự cố Hàng Hóa và tính giá trị đền bù
 • Bước 2: Nhà Bán Hàng xác nhận giá trị đền bù
 • Nhà Bán Hàng tiếp nhận thông tin Hàng Hóa đền bù; xác nhận thông tin, giá trị đền bù và hỗ trợ cung cấp hồ sơ/chứng từ đầy đủ liên quan đến thủ tục đền bù.
 • Nhà Bán Hàng có quyền khiếu nại trong 02 (hai) ngày làm việc tính từ thời điểm Hoom trả Hàng Hóa cho Nhà Bán Hàng. Quá thời hạn trên, Hoom sẽ không chịu trách nhiệm xử lý khiếu nại, và việc đền bù sẽ dựa theo phán quyết cuối cũng của Hoom.
 • Bước 3: Hoom thanh toán
 • Hoom tiếp nhận hồ sơ/chứng từ Nhà Bán Hàng gửi về. Bao gồm và không giới hạn:
  • 01 (một) bản bàn giao cho Bộ phận kế toán để tiến hành thanh toán cho Nhà Bán Hàng;
  • 01 (một) bản gửi trả cho Nhà Bán Hàng;
 • Thời hạn thanh toán: Hoom sẽ tiến hành thanh toán vào Thứ sáu hàng tuần cho các trường hợp bồi thường đã tập hợp đầy đủ chứng từ trước Thứ Hai của tuần thanh toán.
 1. CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG

        7.1 Quy định chung

 • Khi phát sinh khiếu nại từ phía Khách Hàng, Hoom có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra khiếu nại của Khách Hàng và thông báo cho Nhà Bán Hàng. Nhà Bán Hàng có trách nhiệm trả lời, cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan.
 • Sau khi nhận được phản hồi của Nhà Bán Hàng, Hoom sẽ thông báo cho Khách Hàng và có thể áp dụng các biện pháp xử lý khác nhằm đảm bảo lợi ích của Khách Hàng.
 • Hoom bảo toán quyền chấm dứt và gỡ bỏ tin bài về Hàng Hóa, Dịch Vụ của Nhà Bán Hàng trên SGD TMĐT Hoom.vn đồng thời yêu cầu Nhà Bán Hàng bồi hoàn cho Khách Hàng. Hoom có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là cho Khách Hàng

        7.2 Quy trình xử lý khiếu nại Dịch Vụ

 • Đối với Nhà Bán Hàng vận hành theo phương thức Nhà Bán Hàng tự vận hành, khi có khiếu nại về chất lượng Dịch Vụ cung cấp bởi Nhà Bán Hàng, Hoom có trách nhiệm xác minh khiếu nại của Khách Hàng và có quyền đưa ra phán quyết cuối cũng về khiếu nại dịch vụ của Khách Hàng và được quyền ngừng hợp tác dịch vụ với Nhà Bán Hàng. Mọi chi phí thiệt hại khi đền bù cho Khách Hàng sẽ được ghi nhận lại cho Nhà Bán Hàng trong kỳ sao kê gần nhất.
 1. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

        8.1 Chính sách thanh toán

a. Chu kỳ thanh toán

 • Chu kỳ thanh toán 07 (bảy) ngày – Thanh toán sau 4 ngày:
 • Chu kỳ sao kê được thực hiện 02 (bốn) lần một tháng như sau:
Chu kỳ thanh toán Ngày xuất sao kê Ngày thanh toán
Từ ngày 01 đến ngày 14 tháng giao dịch dương lịch` Ngày 15 Ngày 19
Từ ngày 15 đến ngày cuối cùng của tháng dương lịch Ngày 01 của tháng dương lịch kế tiếp Ngày 05

 

 • Hai bên sẽ tiến hành thanh toán theo quy định trong từng chu kỳ thanh toán cụ thể hoặc theo thời hạn thanh toán xác nhận trên sao kê. Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc các ngày nghỉ, lễ thì ngày thanh toán sẽ được dời lại vào ngày làm việc kế tiếp.

b. Điều khoản cam kết

 • Trong trường hợp một bên không hoàn thành nghĩa vụ về thời gian thanh toán theo quy định về Chu kỳ thanh toán, bên vi phạm sẽ phải chịu mức lãi suất chậm thanh toán là 7% (bảy phần trăm) một năm cho mỗi ngày chậm thanh toán trên số tiền chậm trả.

        8.2 Quy tình thanh toán

a. Bước 1 –  Xuất sao kê

 • Hoom xuất sao kê để xác nhận số Dư Nợ Cuối kỳ mà Hoom hoặc Nhà Bán Hàng phải thanh toán theo thời hạn được quy định.

b. Bước 2 – Thanh toán

 • Mỗi bên có trách nhiệm thanh toán cho bên còn lại teo Dư Nợ Cuối Kỳ
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
 • Công thức tính Số Dư Nợ Cuối Kỳ:
 • Trong trường hợp Hoom thu tiền của Khách Hàng, Số Dư Nợ Cuối Kỳ = Doanh Thu Hàng Hóa – các khoản Phí Dịch Vụ phải trả cho Hoom.
 • Trong trường hợp Nhà Bán Hàng thu tiền của Khách Hàng, Số Dư Nợ Cuối Kỳ = Các khoản Phí Dịch Vụ phải trả cho Hoom
 • Cấn trừ công nợ:

Trong trường hợp Nhà Bán Hàng lựa chọn áp dụng cả hai hình thức bao gồm: Hoom thực hiện thu tiền của Khách Hàng và Nhà Bán Hàng trực tiếp thu tiền của Khách Hàng, hai bên sẽ tiến hành thanh toán theo hình thức cấn trừ công nợ, theo đó:

 • Nếu Dư nợ cuối kỳ lớn hơn 0 (không), Hoom thưc hiện thanh toán cho Nhà Bán Hàng;
 • Nếu Dư nợ cuối kỳ nhỏ hơn 0 (không), Nhà Bán Hàng thực hiện thanh toán cho Hoom.

        8.3 Quy trình xử lý khiếu nại thanh toán

 • Thời hạn khiếu nại cho sao kê là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xuất sao kê.
 • Ngay khi nhận được khiếu nại của Nhà Bán Hàng, Hoom sẽ tiến hành xác thực thông tin và xử lý khiếu nại của Nhà Bán Hàng. Hai bên thống nhất phương án giải quyết cuối cùng cho những Giao Dịch Bị Khiếu Nại và tạo Giao Dịch Điều Đỉnh. Giao Dịch Điều Chỉnh sẽ được đưa vào chu kỳ thanh toán gần nhất tiếp theo.
 1. CHÍNH SÁCH XUẤT HÓA ĐƠN

        9.1 Trách nhiệm xuất hóa đơn của Nhà Bán Hàng

a. Nghĩa vụ xuất hóa đơn cho Khách Hàng

Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho tất cả các đơn hàng mà khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn.

 • Đối với Hộ Kinh Doanh không thể xuất được hóa đơn GTGT, Hộ Kinh Doanh phải sử dụng hóa đơn bán hàng mua tại cơ quan thuế theo Thông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫ về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
 • Đối với Hàng Hóa có giá trị nhỏ hơn 200.000 VNĐ (hai trăm ngàn đồng), Nhà Bán Hàng co quyền lựa chọn không xuất hóa đơn và phải đăng ký với Hoom.
 • Trường hợp Hàng Hóa áp dụng Mã giảm giá của Hoom, Nhà Bán Hàng xuất hóa đơn theo giá bán chưa áp dụng giảm giá/
 • Trường hợp Hàng Hóa áp dụng Mã giảm giá của Nhà Bán Hàng, Nhà Bán Hàng xuất hóa đơn theo giá bán đã áp dụng giảm giá.
 • Nhà Bán Hàng trực tiếp gửi hóa đơn cho Khách Hàng theo địa chỉ Khách Hàng cung cấp và chịu toán bộ chi phí phát sinh liên quan.

Thời gian xuất hóa đơn: Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ xuất hóa đơn trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi Đơn Hàng giao hàng thành công.

Phạt do xuất hóa đơn trễ hoặc không xuất hóa đơn:

 • Trường hợp Nhà Bán Hàng không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn trễ hơn 14 (mười bốn) ngày dẫn đến Khách Hàng khiếu nại, Hoom sẽ tiến hành các biện pháp xử lý sau tùy theo thỏa thuận với Khách Hàng và mức độ nghiêm trọng của tình huống:
  1. Bồi thường 10% giá trị đơn hàng.
  2. Bồi thường 100% giá trị đơn hàng cho Khách Hàng và yêu cầu hoàn hàng. Hàng Hóa sẽ được chuyển trả về cho Nhà Bán Hàng theo quy trình trả hàng.
  3. Bồi thường 100% giá trị đơn hàng cho Khách Hàng và không yêu cầu hoàn hàng.

Việc bồi thường này sẽ được áp dụng cho cả Hàng Hóa mà Khách Hàng đã sử dụng. Chi phí phát sinh được cấn trừ vào Doanh thu của Nhà Bán Hàng trong kỳ sao kê gần nhất.

 • Trường hợp Nhà Bán Hàng xuất hóa đơn trễ hoặc không xuất hóa đơn cho Khách Hàng hoặc có hành vi gian lận trong việc xuất hóa đơn, Hoom có quyền áp dụng Phí phạt theo quy định tại Chính sách phí và biểu phí chiết khấuvà/hoặc chấm dứt kinh doanh đối với sản phẩm của Nhà Bán Hàng và/hoặc chấm dứt kinh doanh với Nhà Bán Hàng.

        9.2 Trách nhiệm xuất hóa đơn của Hoom

Hoom có trách nhiệm xuất hóa đơn phí dịch vụ cho Nhà Bán Hàng.

 • Thông tin trên hóa đơn:
 • Thông tin bên mua hàng: là thông tin Nhà Bán Hàng được Nhà Bán Hàng cung cấp trên hệ thống.
 • Ngày hóa đơn: Ngày hóa đơn là ngày cuối cùng của chu kỳ sao kê.
 • Tổng tiền xuất hóa đơn:
 • Tổng tiền = Tổng phí trả Hoom trong kỳ sao kê. Bao gồm:
 • Tổng phí trả Hoom cho Giao dịch bán hàng
 • Phí rả Hoom do đổi/ trả/ bào hành (RMA)
 • Phí trả Hoom do Giao dịch điều chỉnh
 • Phí phạt
 • Thời hạn xuất hóa đơn dịch vụ: trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi thanh toán.
 • Hình thức hóa đơn: Hóa đơn điện tử được cập nhập trên hệ thống.
 • Nhà Bán Hàng có quyền tra cứu, xem và tải dử liệu về hóa đơn điện tử tương ứng từng kỳ sao kê trên hệ thống.

 

 1. CHÍNH SÁCH THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Chính sách này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp thanh lý Hợp Đồng.

      10.1 Hoom thanh lý Hợp Đồng

Trong trường hợp này, Hoom sẽ gửi thông báo thanh lý chám dứt Hợp Đồng cho Nhà Bán Hàng qua địa chỉ email, Nhà Bán Hàng có trách nhiệm phản hồi cho Hoom trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ ngày gửi. Sau thời hạn trên, Hoom không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía Nhà Bán Hàng thì mặc nhiên Nhà Bán Hàng đã đồng ý thanh lý. Hoom sẽ tiến hành các thủ tục thanh lý theo quy định, và gửi thông báo cho Nhà Bán Hàng. Nhà Bán Hàng có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ mà Hoom đã thông báo theo đúng thời hạn, mọi chi phí phát sinh do sự chậm trễ của Nhà Bán Hàng bao gồm nhưng không giới hạn phí lưu kho, phí phạt chậm thanh toán, phí vận chuyển sẽ do Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm.

       10.2 Nhà Bán Hàng thanh lý Hợp Đồng

Nhà Bán hàng có trách nhiệm gửi thông báo bằng email về địa chỉ Hoom.fur@gmail.com trước 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thanh lý. Hoom sẽ phản hồi trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ khi nhận được thông báo của Khách Hàng. Hoom sẽ hướng dẫn các thủ tục thanh lý cho Khách Hàng thông qua email, bao gồm nhưng không giới hạn hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và rút hàng lưu kho.

       10.3 Nghĩa vụ của Nhà Bán Hàng sau khi thanh lý Hợp Đồng

Các nghĩa vụ liên quan đến Hàng Hóa như Bảo Hành, Vận Chuyển, đổi trả vẫn được tiếp tục thực hiện sau khi thanh lý Hợp Đồng.

 1. THÔNG TIN LIÊN HỆ VỚI HOOM
 • Mọi thông tin phản hồi/ khiếu nại, Nhà Bán Hàng liên lạc theo hai phương thức phía dưới. Nhà Bán Hàng liên hệ bằng thông tin số điện thoại và email đã đăng ký với Hoom. Mọi thông tin phản hồi đến từ các nguồn khác nêu trên không được voi là Khiêu Nại và Hoom có quyền từ chối phản hồi.
 • Email: fur@gmail.com
 • Đường dây nóng: +84 332445345
 • Trường hợp Nhà Bán Hàng khiếu nại, nếu Nhà Bán Hàng không thực hiện theo thời gian cam kết được đưa ra trong chính sách này hoặc trong các văn bản khác đi kèm, Hoom có quyền từ chối xử lý khiếu nại của Nhà Bán Hàng và sẽ không chịu trách nhiệm với các trường hợp xảy ra phát sinh đối với Hàng Hóa, Dịch Vụ.
 • Đối với các trường hợp khiếu nại xảy ra ngoài dự kiến của chính sách này, Nhà Bán Hàng và Hoom sẽ cùng thỏa thuận với nhau cách xử lý trong đó đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng phải được đặt lên làm ưu tiên hàng đầu. Trong trường hợp tranh cãi, Hoom bảo lưu quyền quyết định cuối cùng với tư cách Ban quản trị chung của SGD TMĐT Hoom.vn để cân bằng quyền lợi của các bên.