CHÍNH SÁCH MÔ HÌNH VẬN HÀNG CGD TMĐT HOOM.VN

     A. MỤC ĐÍCH

Chính sách bao gồm các quy định cụ thể, chi tiết theo từng mô hình vận hành của Nhà Bán Hàng khi hợp tác kinh doanh trên SGD TMĐT Hoom.vn

     B. PHẠM VI VÀ HIỆU LỰC

 • Đối tượng áp dụng: Tất cả Nhà Bán Hàng
 • Thời gian có hiệu lực:

     C.TÀI LIỆU LIÊN QUAN

 • Chính sách hoạt động SGD TMĐT Hoom.vn
 • Chính sách phí & biểu phí chiết khấu

     D. NỘI DUNG

CHÍNH SÁCH MÔ HÌNH VẬN HÀNH

TRÊN SGD TMĐT HOOM.VN

 

 1. ĐỊNH NGHĨA CÁC MÔ HÌNH VẬN HÀNH

        1.1 Mô hình vận hành 01: Qua kho Hoom (ODF = On demand fulfillment- Cross dock)

 • Là hình thức Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm đối với Hàng Hóa tại kho. Theo đó, khi có đơn hàng, Nhà Bán Hàng xác nhận đơn hàng, bàn giao Hàng Hóa cho Hoom. Hoom sẽ xử lý tiếp đơn hàng cho Khách Hàng bao gồm nhưng không giới hạn đóng goi, xuất kho, giao hàng đến khi Hàng Hóa được giao thành công.
 • Mô hình ODF bao gồm nhưng không giới hạn hai phương thức lấy hàng:
  • Phương thức lấy hàng 01: Hoom qua kho Nhà Bán Hàng lấy hàng
  • Phương thức lấy hàng 02: Nhà Bán Hàng mang hàng qua Kho Hoom

        1.2 Mô hình vận hành 02: Nhà bán tự vận hành (SD = Seller Delivery)

 • Là hình thức Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm từ quản lý Hàng Hóa tại kho Nhà Bán Hàng đến xử lý đơn hàng bao gồm nhưng không giới hạn đóng gói, xuất kho, giao hàng đến khi Hàng Hóa được giao thành công. Hoom chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ đăng bán sản phẩm, quảng cáo bán hàng cho Nhà Bán Hàng.

        1.3 Mô hình vận hành 03: Giao hàng điện tử (E-Delivery)

 • Là dịch vụ mà Hoom thay mặt Nhà Bán Hàng phát hành phiếu mua Hàng Hóa/Dịch vụ điện tử (“E-Voucher”) do Khách Hàng thông qua hệ thống tin nhắn và nhận thanh toán để ghi nhận việc Khách Hàng đã mua Hàng Hóa/Dịch Vụ của Nhà Bán Hàng trên SGD TMĐT Hoom.vn
 • Hoom được quyền quyết định áp dụng E-Voucher cho dịch vụ của Nhà Bán Hàng vào từng thời điểm. Nhà Bán Hàng có trách nhiệm kích hoạt Mã E-Voucher.
 1. QUY ĐỊNH VỀ VẬN HÀNH ĐỐI VỚI TỪNG MÔ HÌNH

        2.1 Mô hình vận hành 01: Qua kho Hoom (ODF = On Demand Fulfillment)

a. Điều kiện hợp tác

 • Ưu tiên áp dụng cho các Hàng Hóa có giá trị, cồng kềnh, có thời gian sử dụng ngắn ngày.
 • Nhà bán hàng đủ khả năng vận hành đơn hàng theo cam kết dịch vụ với Hoom.

b. Quy định về hình thức lấy hàng

Hình thức lấy hàng được áp dụng theo khu vực của kho Nhà Bán Hàng. Cụ thể:

 • Hình thức Hoom qua lấy hàng: Áp dụng với các Hàng hóa trong khu vực lấy hàng quy định của Hoom. Với hình thức này, sau khi đơn hàng được xác nhận, Đơn Vị Vận Chuyển qua kho Nhà Bán Hàng lấy hàng về kho để tiến hành nhập kho. Khu vực lấy hàng của Hoom được chia thành các khu vực như sau:
 • Tại Đà Nẵng: Hỗ trợ lấy hàng các quận nội thành, ngoại trừ: Hòa Vang, Hoàng sa.

Lưu ý: Hàng cồng kềnh là Hàng Hóa thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

 • Cân nặng trên 50kg
 • Kích thước 1 cạnh trên 80cm
 • Tổng kích thước 3 cạnh trên 180cm
 • Hình thức Nhà bán vận chuyển hàng qua kho Hoom: Áp dụng đối với các Nhà Bán Hàng có Hàng Hóa nằm ngoài khu vực lấy hàng của Hoom và có đủ khả năng vận hành, đáp ứng các yêu cầu về thời gian cam kết giao hàng.
 • Tùy theo quyết định của minh, Hoom có quyền lựa chọn hình thức lấy hàng.

c. Xử lý nhập kho

STT Hoạt động Bên chịu trách nhiệm Mô tả Thời gian cam kết
1 Cài đặt và quản lý tồn kho Nhà Bán Hàng Nhà Bán Hàng có trách nhiệm đảm bảo lượng Hàng Hóa trong kho Nhà Bán Hàng tương ứng với số lượng Hàng Hóa được cập nhập trên Trung Tâm Bán Hàng.  
2 Nhận Hàng Hóa Hoom – Đối với phương thức Nhà Bán Hàng mang hàng qua kho Hoom, sau khi xác nhận đơn hàng, Nhà Bán Hàng cần magn hàng đến Kho Hoom trong thời gian quy định để nhập kho.

– Kho Hoom có quyền từ chối nhập hàng nếu Nhà Bán Hàng không cung cấp đúng và đầy đủ số lượng hàng có trong Phiếu Gửi Hàng

08 (tám) giờ làm việc kể từ thời điểm nhà bán xác nhận đơn hàng.

 

 

 

– Đối với phương thức Hoom qua Kho Nhà Bán Hàng lấy hàng, Nhà Bán Hàng phải sẵn sàng bàn giao Hàng Hóa cho Đơn Vị Vận Chuyển Hoom ngay sau khi xác nhận đơn hàng. Hoom chỉ nổ lực lấy Hàng Hóa tối đa 03 (ba) lần trong vòng 48 giờ.

– Nhân viên vận chuyển Hoom có quyền từ chối lấy hàng nếu Nhà Bán Hàng không cung cấp đúng và đầy đủ số lượng hàng có trong Phiếu Gửi Hàng

– Đơn hàng xác nhận trước 14h30, giao hàng cho Hoom trước 17h00 hàng ngày;

– Đơn hàng xác nhận sau 14h30, giao hàng cho Hoom trước 17h00 ngày kế tiếp.

3 Xử lý nhập kho và tăng tồn hàng bán Hoom Hoom sẽ thực hiện nhập kho đối với Hàng Hóa trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi hàng Hóa được vận chuyển về Kho Hoom 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi Hàng Hóa được vận chuyển về Kho Hoom (không tính Chủ Nhật và ngày lễ)

 

d. Xử lý đơn hàng.

 • Xử lý đơn hàng: Sau khi Hàng Hóa được nhập kho và tăng tồn, Hoom sẽ tiến hàng xử lý đơn hàng, trừ tồn và bàn giao Hàng Hóa cho Đơn Vị Vận Chuyển Hoom. Thời gian xử lý đơn hàng đảm bảo đúng theo thời gian cam kết giao hàng cho Khách Hàng.
 • Xử lý đơn hàng giao không thành công:
 • Hoom tạm lưu Hàng Hóa tại kho Hoom, tạo Phiếu trả hàng và xuất kho Hàng Hóa.
 • Trường hợp Hàng Hóa do Hoom lấy hàng, Hoom sẽ trả hàng về kho Nhà Bán Hàng.
 • Trường hợp Hàng Hóa do Nhà Bán Hàng mang qua kho Hoom, Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ đến lấy hoặc cử đối tác đến lấy lại Hàng Hóa hoặc yêu cầu Hoom vận chuyển trả lại và trả phí vận chuyển riêng cho yêu cầu này.
 • Thời gian hoàn trả Hàng Hóa tuân theo điều 6 (sáu) chính sách đổi trả bảo hành Chính sách hoạt động SGD TMĐT Hoom.vn
 • Xử lý các trường hợp mất mát, hư hỏng bể vỡ do vận chuyển: Áp dụng theo chính sách đền bù được ban hành trong Chính sách hoạt động SGD TMĐT Hoom.vn

c. Cam kết xử lý vận hành

 • Nhà Bán Hàng cam kết bảo đảm thời gian vận hành như đã quy định.
 • Hoom có thể tạm ngừng/ngừng bán hàng với Nhà Bán Hàng hoặc chuyển đổi mô hình hợp tác sang mô hình vận hành 01 (một) tùy từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, Hoom cũng áp dụng phí phạt đối với các trường hợp vi phạm cam kết vận hành theo quy định tại Chính sách phí và biểu phí chiết khấu.

f. Thông tin địa chỉ kho

 • Tại Đà Nẵng:
 • Kho và showroom: số 296, đường Đống Đa. Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

g. Quy định các chỉ số vận hành của Nhà Bán Hàng

 • Định nghĩa các chỉ số vận hành của Nhà Bán Hàng
Tên chỉ số Diễn giải
RR Tỷ lệ từ chối Đơn Hàng Là tỷ lệ Đơn Hàng mà Nhà Bán Hàng chọn “Từ chối”
CCR Tỷ lệ Đơn Hàng Hủy do lỗi Nhà Bán Hàng Là tỷ lệ Đơn Hàng chỉnh sửa và/hoặc hủy do Nhà Bán Hàng không đảm bảo cam kết vận hành. Các trường hợp không đảm bảo cam kết vận hành bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:

– Đơn Hàng quá 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi chuyển “Chờ in” mà Nhà Bán Hàng chưa xác nhận;

– Đơn Hàng quá 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ khi chuyển “Xác nhận”, đã phát sinh tối thiểu một lần lấy hàng không thành công do lỗi Nhà Bán Hàng mà vẫn chưa lấy hàng thành công (Đối với mô hình ODF – Hoom qua kho Nhà Bán Hàng lấy hàng);

– Đơn Hàng quá 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi xác nhận mà Nhà Bán Hàng vẫn chưa bàn giao Hàng Hóa cho kho Hoom (Đối với mô hình ODF – Nhà Bán hàng mang hàng qua kho).

LSR Tỷ lệ xử lý chậm Là tỷ lệ Đơn Hàng  “Chờ in” mà Nhà Bán Hàng xác nhận trễ hơn 04 (bốn) giờ làm việc
PDR Tỷ lệ Hàng Hóa lỗi Là tỷ lệ Hàng Hóa đổi/trả được xác định do lỗi Nhà Bán Hàng.
CDR Tỷ lệ Khách Hàng không hài lòng Là tỉ lệ không hài long từ phía người mua đối với mỗi lần mua Hàng Hóa của Nhà Bán Hàng. Một lần Khách Hàng phản hồi với điểm số 1-2 sao được gọi là 1 lần Khách Hàng không hài lòng.
FP Tỷ lệ lấy hàng thất bại – Đối với mô hình ODF – Hoom qua kho Nhà Bán Hàng lấy hàng: Là tỷ lệ lấy hàng lần đầu tiên thất bại do lỗi Nhà Bán Hàng

– Đối với mô hình ODF – Nhà Bán Hàng mang hàng qua kho: Là tỷ lệ đơn hàng Nhà Bán Hàng bàn giao tại Kho Hoom trễ hơn 24 (hai mươi bốn) giờ.

 

 • Cách đánh giá các chỉ số vận hành đối với mô hình hoạt động ODF
 • Thời gian tính chỉ số: Định kỳ hàng tuần/ hàng tháng/ hàng quý.
 • Điểm vận hành: Được tính dựa trên điểm của từng chỉ số và tỷ trọng các chỉ số.
 • Quy định chỉ số vận hành:

Để đảm bảo vận hành, các Nhà Bán Hàng phải đảm bảo đồng thời các chỉ số vận hành như bảng dưới đây:

Tên chỉ số Mục tiêu Tỷ trọng
RR Tỷ lệ từ chối Đơn Hàng <= 5%/tháng 25%
CCR Tỷ lệ Đơn Hàng Hủy do lỗi Nhà Bán Hàng <= 2,5%/tháng 25%
LSR Tỷ lệ xử lý chậm <= 10%/tháng 15%
FP Tỷ lệ lấy hàng thất bại lần đầu <= 10%/tháng 10%
FDR Tỷ lệ Hàng Hóa lỗi <= 2%/quý 25%

 

 • Chính sách xử lý
 • Đối với các Nhà Bán Hàng vi phạm các chỉ số vận hành nhiều lần liên tiếp, Hoom sẽ có thông báo qua email cho các Nhà Bán Hàng này. Tùy theo mức độ nghiêm trọng, Hoom sẽ có hình thức xử phạt nhất định. Trong đso cso 03 hình thức chính:
 • Nhắc nhở: Nhà Bán Hàng cần cải thiện chỉ số này. Sau thông báo này, nếu Nhà Bán Hàng vẫn tiếp tục vi phạm chỉ số vận hành đã được nhắc nhở, Hoom sẽ chuyển sang mức độ tiếp theo
 • Cảnh báo: Nhà Bán Hàng có chỉ số ở mức độ “nguy hiểm”. Nhà Bán Hàng buộc phải cam kết cái thiện để có thể tiếp tục hợp tác dịch vụ. Sau thông báo này, nếu Nhà Bán Hàng tiếp tục có đơn hàng không đảm bảo, tùy theo mức độ, Hoom sẽ chuyển mô hình hợp tác hoặc ngừng cung cấp dịch vụ mà không cân sự đồng ý từ phía Nhà Bán Hàng.
 • Chuyển mô hình: Hoom sẽ chuyển mô hình hợp tác (ODF sang FBT, ODF – Hoom mang hàng qua kho sang ODF – Nhà Bán Hàng tự giao hàng) hoặc ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần sự đồng ý từ phía Nhà Bán Hàng
 • Đối với một số chỉ số nhất định, Hoom sẽ có các hình thức phạt đi kèm. Nhà Bán Hàng có thể theo dõi chi tiết tại bảng dưới đây:
Chỉ số Tỷ lệ Lần 1 Lần 2 Lần 3
RR 5-10% Nhắc nhở Cảnh báo Chuyển mô hình
10-15% Cảnh báo Chuyển mô hình  
> 15% Chuyển mô hình    
LSR 5-10% Nhắc nhở Cảnh báo Chuyển mô hình
10-15% Cảnh báo Chuyển mô hình  
>15% Chuyển mô hình    
FP 5-10% Nhắc nhở Cảnh báo Chuyển mô hình
10-15% Cảnh báo Chuyển mô hình  
>15% Chuyển mô hình    
CCR 2.5-5% Nhắc nhở Cảnh báo Chuyển mô hình
5-10% Cảnh báo Chuyển mô hình  
>10% Chuyển mô hình1    
PDR 1-2% Cảnh báo Chuyển mô hình  
>2% Chuyển mô hình    

 

 • Lưu ý: Với các trường hợp đặc biệt mà nhận thấy cần thiết, Hoom có thể áp dụng các hình thức xử phạt không theo đúng quy trình đã nêu trên để đảm bảo chất lượng vận hành nói chung.
 • Đối với các Hàng Hóa có chỉ số vận hành không đảm bảo, Hoom sẽ tạm ngừng sản phẩm hoặc ngừng bán hàng vĩnh viễn đối với sản phẩm đó.
 • Hoom tạm tắt bán Hàng Hóa trong 07 (bảy) ngày hoặc cho đến khi Nhà Bán Hàng cam kết vận hành và thu phí phạt theo Chính sách phí và biểu phí chiết khấutrong các trường hợp:
 • Nhà Bán Hàng từ chối giao hàng;
 • Nhà Bán Hàng giao hàng hóa trễ thời gian cam kết;
 • Nhà Bán Hàng xác nhận đơn hàng trễ thời gian cam kết;
 • Đơn hàng chỉnh sửa, bổ sung, tách/hủy vì bất cứ lý do nào từ phía Nhà Bán Hàng.

        2.2 Mô hình vận hành 03: Nhà bán tự vận hành (SD =  Seller Delivery)

a. Điều kiện hợp tác

 • Ưu tiên áp dụng đối với các Hàng Hóa cồng kềnh có yêu cầu đặc biệt về lắp đặt, các thủ tục đăng ký quyền sở hữu: Hàng ngoại cỡ (Giường, Tủ, Tủ bếp…..)
 • Áp dụng đối với các Nhà Bán Hàng có uy tín, có năng lực tự vận hành tốt, đảm bảo chất lượng vận hành theo yêu cầu của Hoom.

b. Xử lý vận hành

STT Hoạt động Bên chịu
trách nhiệm
Thời gian Quy định
1 Cài đặt và quản lý tồn kho Nhà Bán Hàng   Nhà Bán Hàng có trách nhiệm đảm bảo chất lượng Hàng Hóa trong kho tưởng ứng với số lượng Hàng Hóa được cập nhập trên SGD TMĐT Hoom.vn
2 Xác nhận và chuẩn bị Hàng Hóa Nhà Bán Hàng 04 (bốn) giờ làm việc từ lúc đơn hàng chuyển trạng thái “Chờ in” Nhà Bán Hàng có trách nhiệm xác nhận và phản hồi lại Hoom đồng thời chuẩn bị Hàng Hóa
3 Thông báo cho Khách hàng sau khi Nhà Bán Hàng xác nhận đơn hàng Hoom Ngay lập tức sau khi Nhà Bán Hàng xác nhận Hoom gửi thông tin Đơn hàng cho Khách hàng qua email đăng ký của Khách Hàng.

– Trường hợp địa chỉ nhận hàng tại cửa hàng của Nhà Bán Hàng, Hoom thông báo và hướng dẫn địa chỉ nhận hàng cũng như quy cách nhận hàng cho Khách hàng sau khi Nhà Bán Hàng đã xác nhận.

– Trường hợp địa điểm nhận hàng tại địa điểm Khách Hàng, Hoom thông báo cho Khách hàng Đơn hàng đã sẵn sàng để giao.

4 Giao hàng và xác nhận giao hàng thành công Nhà Bán Hàng Từ 03 (ba) đến 15 (mười lăm) ngày tùy ngành hàng và cam kết cụ thể Nhà Bán Hàng giao hàng cho Khách Hàng theo thời gian cam kết.

 

5 Xác nhận đơn hàng khi tới hạn giao hàng Nhà Bán Hàng Theo thời hạn trên Đơn hàng Đến hạn hoàn tất giao hàng của Đơn hàng, Nhà Bán Hàng phải xác nhận trên đơn hàng đối với các trường hợp như sau:

– Đơn hàng đã Giao hàng thành công

– Đơn hàng Khách hàng hẹn lại

– Đơn hàng chưa liên hệ được Khách hàng

– Đơn hàng Khách hàng báo hủy

6 Xác nhận với Khách Hàng Hoom 24 (hai mươi bốn) giờ Sau khi Nhà Bán Hàng cập nhập trạng thái, Hoom có trách nhiệm liên hệ xác nhận thông tin với Khách hàng. Hoom sẽ hoàn thành đơn hàng và được miễn trừ toán bộ trách nhiệm với Khách Hàng và Nhà Bán Hàng trong trường hợp có khiếu nại.

 

c. Cam kết xử lý vận hành

 • Nhà Bán Hàng tuần thủ các quy định về giao dịch đảm bảo đối với các Hàng Hóa.
 • Nhà Bán Hàng cam kết đóng gói và bảo quản Hàng hóa theo đúng quy định tiêu chuẩn.
 • Nhà Bán Hàng đảm bảo Khách Hàng được quyền kiểm tra và xác nhận Hàng Hóa khi giao hàng.
 • Nhà Bán Hàng phải chịu trách nhiệm đối với toán bộ rủi ro và chi phí phát sinh để gửi Hàng hóa trong trường hợp giao hàng thành công và/hoặc chi phí giao lại cho các trường hợp giao hàng không thành công.
 • Nhà Bán Hàng cam kết hỗ trợ tư vấn thông tin liên quan cho Khách hàng và hỗ trợ Khách hàng lắp đặt Hàng hóa trong trường hợp Hàng hóa có yêu cầu lắp đặt. Nhà Bán Hàng chịu hoàn toán trách nhiệm trong các trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến nghĩa vụ lắp đặt Hàng hóa của Nhà Bán Hàng khi Khách yêu cầu.
 • Trong trường hợp Hàng Hóa được giao tại cửa hàng của Nhà Bán Hàng, Nhà Bán Hàng đảm bảo hàng có sẵn và giao cho Khách Hàng. Trong trường hợp Nhà Bán Hàng giao hàng tại địa chỉ Khách hàng, Nhà Bán Hàng đảm bảo thời gian giao hàng như đã cam kết.
 • Nhà Bán Hàng cần cung cấp “Biên bản bàn giao Hàng Hóa” theo mẫu của Hoom. Trường hợp Khách hàng từ chối nhận hàng do lỗi và/hoặc yêu cầu đổi trả sau khi đồng kiểm, Nhà Bán Hàng cần ghi rõ nguyên nhân trong “Biên bản bàn giao Hàng Hóa” kèm phương án xử lý.

d. Chính sách xử lý khiếu nại

 • Khiếu nại Hàng Hóa sau khi nhập hàng
 • Trường hợp Khách Hàng khiếu nại về ngoại quan sản phẩm và Nhà Bán Hàng cung cấp được biên bản bàn giao Hàng Hóa, Nhà Bán Hàng được phép từ chối khiếu nại. Trường hợp không có biên bản bàn giao Hàng Hóa, Nhà Bán Hàng có trách nhiệm đưa ra phương án xử lý cho Khách Hàng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi Khách Hàng khiếu nại.
 • Trường hợp Hàng Hóa gặp khiếm khuyết không thể nhận biết thông qua những hiểu biết thông thường của Khách Hàng và đáp ứng thời gian đổi trả theo chính sách chung của Hoom, Nhà Bán Hàng có trách nhiệm xử lý khiếu nại của Khách Hàng khiếu nại.
 • Nhà Bán Hàng phải có trách nhiệm xử lý khiếu nại của Khách Hàng theo đúng thời gian quy định. Trong tường hợp Nhà Bán Hàng vi phạm thời gian trên, Hoom được quyền thuê bên thứ ba hoặc tự mình xử lý. Khi đó, mọi chi phí phát sinh do Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm và Hoom có quyền cấn trừ trong kỳ thanh toán tiếp theo.
 • Xử lý khiếu nại khi Nhà Bán Hàng hủy Đơn hàng của Khách Hàng:
 • Trong bất kỳ trường hợp nào, Nhà Bán Hàng đã cài đặt hàng hóa cho phép Khách Hàng mua hàng thì Nhà Bán Hàng không có quyền đơn phương hủy đơn hàng trong bất kỳ trường hợp nào.
 • Trong trường hợp Nhà Bán Hàng hủy hay không giao hàng cho Khách Hàng, Hoom có quyền yêu cầu Nhà Bán Hàng thực hiện nghĩa vụ/hoặc bồi thường cho Khách Hàng và/hoặc chịu phí phạt theo quy định của Hoom

e. Quy định về chất lượng vận hành của Nhà Bán Hàng sử dụng mô hình Nhà Bán hàng tự vận hành (SD)

 • Định nghĩa các chỉ số vận hành
Tên chỉ số Diễn giải
RR Tỷ lệ từ chối Đơn Hàng Là tỷ lệ Đơn Hàng mà Nhà Bán Hàng chọn “Từ chối”
CCR Tỷ lệ Đơn Hàng Hủy do lỗi Nhà Bán Hàng Là tỷ lệ Đơn Hàng chỉnh sửa và/hoặc hủy do Nhà Bán Hàng không đảm bảo cam kết vận hành. Các trường hợp không đảm bảo cam kết vận hành bao gồm những không giới hạn các trường hợp sau:

– Đơn Hàng quá 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi chuyển “Chờ in” mà Nhà Bán Hàng chưa xác nhận;

– Đơn hàng quá thời gian cam kết giao hàng chưa cập nhập trạng thái giao hàng trên Trung Tâm Bán Hàng;

LSR Tỷ lệ xử lý chậm Là tỷ lệ Đơn Hàng “Chờ in” mà Nhà Bán Hàng xác nhận trễ hơn 04 (bốn) giờ làm việc
PDR Tỷ lệ Hàng Hóa lỗi Là tỷ lệ Hàng Hóa đổi/trả được xác định do lỗi Nhà Bán Hàng.
FD

 

 

 

Tỷ lệ giao hàng quá thời gian cam kết Là tỷ lệ Nhà Bán Hàng giao hàng cho Khách Hàng trễ hơn thời gian cam kết giao hàng đã xác nhận trên hệ thống.
 • Cách đánh giá các chỉ số vận hành đối với mô hình Nhà Bán tự vận hành

Điểm vận hành = tổng (điểm từng chỉ số * tỷ trọng tương ứng)

 • Thời gian tính chỉ số: Định kỳ hàng tuần/hàng tháng/hàng quý
 • Cách tính điểm: Được tính dựa trên tỷ lệ và tỷ trọng của từng chỉ số. Cụ thể:
Tên chỉ số Mục tiêu Tỷ trọng
RR Tỷ lệ từ chối Đơn Hàng <= 5%/tháng 25%
CCR Tỷ lệ Đơn Hàng Hủy do lỗi Nhà Bán Hàng <= 2.5%/tháng 25%
LSR Tỷ lệ xử lý chậm <= 5%/tháng 15%
FD Tỷ lệ giao hàng quá thời gian cam kết <= 5%/tháng 10%
PDR Tỷ lệ Hàng Hóa lỗi <= 2%/quý 25%

 

Điểm Tỷ lệ
Đối với các chỉ số LSR, FD
Tỷ lệ
Đối với chỉ số PDR
Tỷ lệ
Đối với chỉ số CCR
5 điểm <=1% <=0.5% <=1%
4 điểm >1% và <=5% >0.5% và <=1% >1% và <=2.5%
3 điểm >5% và <=10% >1% và <=1.5% >2.5% và <=5%
2 điểm >10% và <=15% >1.5% và <=2% >5% và <=10%
1 điểm >15% >2% >10%

 

 • Chính sách xử lý
 • Đối với các Nhà Bán Hàng vi phạm các chỉ số vận hành trong nhiều tháng liên tiếp, Hoom sẽ có thông báo qua email cho các Nhà Bán Hàng này. Tủy theo mức độ nghiêm trong, Hoom sẽ có hình thức xử phạt nhất định. Trong đó có 03 hình thức chính:
  • Nhắc nhở: Nhà Bán Hàng cần cải thiện chỉ số này. Trong một tuần tiếp theo sau khi nhận được email cảnh báo, nếu Nhà Bán Hàng chưa cải thiệm chỉ số này, Hoom sẽ chuyển sang mức độ tiếp theo.
  • Cảnh báo: Nhà Bán Hàng có chỉ số ở mức độ “nguy hiểm”. Nhà Bán Hàng buộc phải cam kết cải thiện để có thể tiếp tục hợp tác dịch vụ. Trong tuần tiếp theo, nếu Nhà Bán Hàng chưa cải thiện được chỉ số này, tùy theo mức độ, Hoom sẽ chuyển mô hình hợp tác hoặc ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần sự đồng ý từ phía Nhà Bán Hàng.
  • Ngưng hợp tác: Hoom sẽ tạm ngừng hợp tác với Nhà Bán Hàng trong trường hợp đã Cảnh báo trước đó những Nhà Bán Hàng vẫn tiếp tục vi phạm vận hành. Trong trường hợp này, Nhà Bán Hàng có thể lựa chọn tiếp tục hợp tác với Hoom theo mô hình Lưu kho Hoom (FBT) hoặc Qua kho Hoom (ODF).
 • Đối với một số chỉ số nhất định, Hoom sẽ có các hình thức xử phạt đi kèm. Nhà Bán Hàng có thể theo dõi chi tiết tại bảng dưới đây:
Chỉ số Tỷ lệ Lần 1 Lần 2 Lần 3
RR 5-10% Nhắc nhở Cảnh báo Chuyển mô hình
10-15% Cảnh báo Chuyển mô hình  
>15% Chuyển mô hình    
LSR 5-10% Nhắc nhở Cảnh báo Chuyển mô hình
10-15% Cảnh báo Chuyển mô hình  
>15% Chuyển mô hình    
FD 5-10% Nhắc nhở Cảnh báo Chuyển mô hình
10-15% Cảnh báo Chuyển mô hình  
>15% Chuyển mô hình    
CCR 2.5-5% Nhắc nhở Cảnh báo Chuyển mô hình
5-10% Cảnh báo Chuyển mô hình  
>10% Chuyển mô hình    
PDR 1-2% Cảnh báo Chuyển mô hình  
>2% Chuyển mô hình    

 

 • Lưu ý: Với các trường hợp đặc biệt mà nhận thấy cần thiết, Hoom có thể áp dụng các hình thức xử phạt không theo đúng quy trình đã nêu trên để đảm bảo chất lượng vận hành nói chung.
 • Đối với các Hàng Hóa có chỉ số vận hành không đảm bảo, Hoom sẽ tạm ngừng sản phẩm hoặc ngừng bán vĩnh viễn đối với sản phẩm đó.
 • Hoom tạm tắt bán Hàng Hóa trong 07 (bảy) ngày hoặc cho đến khi Nhà Bán Hàng cam kết cận hành và thu phí phạt theo Chính sách phí và biểu phí chiết khấu trong các trường hợp:
 • Nhà Bán Hàng từ chối giao hàng;
 • Nhà Bán Hàng xác nhận đơn hàng trễ thời gian cam kết;
 • Nhà Bán Hàng giao hàng hóa trễ thời gian cam kết;
 • Đơn hàng chỉnh sửa, bổ sung, tách/hủy vì bất cứ lý do nào từ phía Nhà Bán Hàng

 

 1. MÔ HÌNH VẬN HÀNH ÁP DỤNG

Nhà Bán Hàng chọn danh mục các mô hình vận hành áp dụng dưới đây:

 • Mô hình vận hành 01: Qua kho Hoom (ODF = On demand Fulfillment)
 • Hình thức Nhà Bán Hàng mang hàng qua kho Hoom
 • Hình thức Hoom qua kho Nhà Bán Hàng lấy hàng
 • Mô hình vận hành 02: Nhà bán tự vận hành (SD = Seller Delivery)

 

Trong quá trình vận hành, với các mô hình đã chọn, Nhà Bán Hàng có quyền chọn áp dụng vận hành khác nhau cho các sản phẩm khác nhau.