Sản Phẩm

524 TABOURET BERGER

Liên hệ

2011 | Nhà thiết kế Charlotte Perriand


Kích thước

Đường kính 33cm

Cao 26,7cm


Vật liệu

Gỗ tự nhiên

Liên hệĐọc tiếp

SKU: Category: